3D проекти

Екипът на „Домино Интериор“ предлага на своите клиенти индвидуално изготвяне на 3D проект за избраното помещение. Благодарение на него, Вие ще добиете представа за това как ще изглежда мечтаната от Вас баня или тоалетна.

След одобрената 3D визуализацията се изготвя точна оферта на база зададените размери предоставени при изготвянето на проекта. Изготвеният и одобрен проект ще Ви бъде разпечатан на хартиен носител за улеснение работата на вашият майстор.